Rafał Krzemianowski profesjonalne usługi konsultingowe

Wspieram swojego klienta we wszystkich działaniach biznesowych, pomagam w rozwoju działalności gospodarczej, uzyskiwaniu unijnych dotacji oraz utrzymaniu dobrej pozycji na rynku. Zobacz, co mogę zrobić dla Twojego biznesu

Przygotowanie i realizacja projektów innowacyjnych

Co mogę dla Ciebie zrobić?

Doradztwo

Doradztwo w zakresie komercjalizacji: wybór optymalnej metody urynkowienia wypracowanego w ramach projektu rozwiązania.

Ochrona

Prawa własności intelektualnej: wybór optymalnej formy ochrony własności intelektualnej oraz pomoc w jej uzyskaniu

Analiza

Opis gotowości technologicznej: analiza wypracowanego w ramach projektu rozwiązania pod względem zaawansowania technologicznego rozwiązania (TRL)

Finanse

Wybór programu: przestawienie oferty dostępnych na rynku polskim i europejskim możliwości pozyskania finansowania na planowaną inwestycję

Koncepcja

Pomoc w opracowaniu koncepcji projektu/inwestycji: opracowanie założeń projektu, dopasowanie do wymogów formalnych programów finansujących

Konsorcjum

Organizacja konsorcjum: wsparcie w procesie powstania konsorcjum projektowego, poszukiwanie partnerów w Polsce i za granicą, pośrednictwo w wymianie informacji między konsorcjantami, koordynacja prac konsorcjum projektowego;

Przygotowanie i zarządzanie projektami

Kompleksowo wspieram przygotowanie projektów o charakterze inwestycyjnym oraz szkoleniowym.W pierwszym etapie życia projektu moje usługi obejmują:

Identyfikację potrzeb klienta

Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami

Opracowanie biznes planu lub studium wykonalności

Przygotowanie wstępnej koncepcji i budżetu projektu

Historia mojej pracy

20

Przygotowanych projektów

148

Przeprowadzonych analiz

25

Opracowanych biznes planów

10

Zadowolonych Klientów

Przekonaj się!

Dane liczbowe zostały przygotowane na dzień: 2 sierpnia 2017 roku.