Oferuję wsparcie w zakresie zarządzania projektem i rozliczania przyznanej dotacji. W szczególności skupiam się na:

Zakupy w projekcie
Nadzór
Weryfikacja
Kontakt z instytucją finansującą
Osiąganie wskaźników
Promocja