Otrzymane referencje

Kliknij i dowiedz się więcej

Poznaj moje zalety

Pierwsza

Bogate doświadczenie międzynarodowe i krajowe

Druga

Miliony pozyskane na projekty B+R

Trzecia

Kompetencje brokera innowacji

Przygotowanie i realizacja projektów badawczo-rozwojowych

Wsparcie

Pomoc w opracowaniu koncepcji projektu/inwestycji: opracowanie założeń projektu, dopasowanie do wymogów formalnych programów finansujących

Wiedza

Prawa własności intelektualnej: wybór optymalnej formy ochrony własności intelektualnej oraz pomoc w jej uzyskaniu

Program

Wybór programu: przestawienie oferty dostępnych na rynku polskim i europejskim możliwości pozyskania finansowania na planowaną inwestycję

Duże inwestycje

Organizacja konsorcjum: wsparcie w procesie powstania konsorcjum projektowego, poszukiwanie partnerów w Polsce i za granicą, pośrednictwo w wymianie informacji między konsorcjantami, koordynacja prac konsorcjum projektowego

Analiza

Opis gotowości technologicznej: analiza wypracowanego w ramach projektu rozwiązania pod względem zaawansowania technologicznego rozwiązania (TRL)

Komercjalizacja

Doradztwo w zakresie komercjalizacji: wybór optymalnej metody urynkowienia wypracowanego w ramach projektu rozwiązania.